Humany
5% på ALLA däck! Kod: DACK38

TPMS Däcktrycks-övervakningsystem

TPMS - DäcktrycksövervakningsystemBildäck & Fälgar hos Bythjul

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Det är ett system som EU kräver ska finnas med i alla nyproducerade bilar i Sverige. Och detta gäller efter 1 november 2014. Sverige har däremot valt att inte införa kravet med TPMS i de svenska nationella reglerna, som är de regler som gäller efter att fordonet tagits i bruk.

TPMS - vad innebär det?

Det innebär att det sitter en sensor inne i själva hjulet, som skickar en signal med däckets lufttryck och temperatur, som sedan kan läsas av på bilens instrumentpanel. En bättre övervakning av däcktrycket ger snabbt information om när det är dags att fylla på luft. Med rätt lufttryck får du lägre bränsleförbrukning och däcket får bättre vägegenskaper.

Hur vet jag att min bil har TPMS?

Om det finns en orange lampa med ett utropstecken som lyser på instrumentbrädan när du startar bilen så har du troligtvis ett system som EU förordningen kräver.

Varför ignoreras EU reglerna i Sverige?

Därför att vi i Sverige skiftar däck minst två gånger per året, i samband med detta så kontrollerar man alltid däcktrycket. Och därför undviks problemet som var grunden till införandet av TPMS.

Vilka typer av TPMS kan man ha?

Vissa av TPMS systemen övervakar hjulens rotationshastighet, medan andra har sensorer i däcken för att mäta däcktryck. TPMS-system som övervakar hjulens rotationshastighet kallas för "Indirekt TPMS", medan system som mäter själva däcktrycket kallas för "Direkt TPMS".

Skillnader mellan indirekt och direkt TPMS?

Indirekt TPMS använder sig av information från hjulhastighetssensorer för att mäta varvtal och hastighet på hjulen. Med hjälp av den informationen så kan systemet läsa av storleken på däcken. När systemet märker att ett hjul snurrar snabbare än de andra så räknar den ut att däcktrycket är lågt och varnar då dig som förare.

Direkt TPMS använder istället däcktrycksensorer inuti själva däcken och mäter nivån på trycket. All data skickas sedan till en central modul där den analyseras för att se om däcktrycket är lägre än vad det borde vara.

Fördelarna med indirekt TPMS är att det ofta är mindre kostsamt än direkt TPMS, samt kräver mindre underhåll och programmering. Nackdelarna är dock att det kan bli missvisande om du köper större eller mindre däck eller när däcken blir ojämnt utslitna.

Fördelarna med direkt TPMS är att den sällan visar fel och är lätt att återsynca efter ett däckbyte. Batteritiden är lång och håller ofta i ett årtionde. Det negativa med direkt TPMS är att det generellt är dyrare, kräver mer kostsamma verktyg och när batteriet väl tagit slut så måste hela sensorn bytas ut.

Är du osäker på vilken typ av TPMS system som din bil använder så går det att finna i bilens instruktionsmanual.

Om du har direkt TPMS så måste du även se till att dina vinterhjul har det för att systemet skall fungera.

Vad sker vid hjulbyte?

Om man byter hjul på en bil som har TPMS, så kan det medföra att detta system inte längre fungerar korrekt och som det ska. Billtillverkarna väljer själva vilken typ av system de vill ha monterade på sina fordon, vilket gör att felen kan uppenbara sig på olika sätt. Om du tex byter till hjul där däcktryckssensorer inte längre finns, kommer bilen indikera att sensorerna saknas. TPMS är väldigt nytt och har inte hunnit anpassas fullt ut efter våra svenska däckbytesrutiner. Och det betyder att regler och rutinerna kan ändras.

Om din bil har sensorer i hjulen så måste även dina vinterhjul ha det för att TPMS ska fungera (valfritt för bilägaren). I dina instruktionshandlingar som medföljer din bil så står det oftast tydligt vilket system din bil har. Ett annat alternativ är att du väljer det föreslagna systmet som vi ger dig per telefon eller på vår webbplats.

Du kan också kontakta din biltillverkare eller märkeshandlare. I de allra flesta fall kan vi sälja, programmera och montera dina hjul/däck med TPMS. I undantagsfall kan en ev enklare efterprogrammering behöva göras, och de av tex märkesverkstad eller gummiverkstad lokalt.I dessa undantagsfall så kan Bythjul inte täcka några ytterligare kostnader, som möjligen uppstår i och med detta.

Läs mer